Ārsta palīgs/ Feldšeris

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

ĀRSTA PALĪGS (nesertificēts) Neatliekamās medicīnas centrā Galvenie amata pienākumi: veikt pacientu veselības stāvokļa novērtēšanu; plānot un sniegt aprūpi Neatliekamās medicīnas centra pacientiem; veikt aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta vajad...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 3 dienām

Sociālais darbinieks

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

SOCIĀLAIS DARBINIEKS Garīgas aprūpes un sociālā darba dienestā (uz nepilnu slodzi) Galvenie amata pienākumi sniegt slimnīcas klientiem (pacientiem) un viņu tuviniekiem atbalstu un palīdzību sociālo problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī psi...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 3 dienām

Māsa/ Vispārējās Aprūpes Māsa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

MĀSA 4. Uroloģijas nodaļā (0,5 slodze) Galvenie amata pienākumi: veikt pacientu vitālo funkciju, veselības stāvokļa novērtēšanu un uzraudzību; veikt pacientiem ārsta nozīmēto ārstniecisko procedūru izpildi (brūču pārsiešana, šķidruma aspirācija u.c.)...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 3 dienām

Sanitārs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

MĀSAS PALĪGS/JAUNĀKAIS MĀSAS PALĪGS Rehabilitācijas medicīnas centrā Galvenie amata pienākumi veikt māsas nozīmētās darbības ārstniecībā un rehabilitatīvajā aprūpē; veikt higiēnas procedūras pacientiem atbilstoši aprūpes līmenim; strādāt multidiscipl...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 3 dienām

Sociālais darbinieks

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

VECĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS Garīgas aprūpes un sociāla darba dienestā (uz noteiktu laiku) Galvenie amata pienākumi plānot, vadīt, organizēt, koordinēt un kontrolēt sociālo darbinieku darbu; sniegt slimnīcas klientiem (pacientiem) un viņu tuviniekie...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 3 dienām

Medicīnas Fiziķis

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

JAUNĀKAIS MEDICĪNAS IEKĀRTU INŽENIERIS/ MEDICĪNAS FIZIĶIS Medicīnas iekārtu uzturēšanas nodaļa Galvenie amata pienākumi: veikt sistemātisku un kvalitatīvu Slimnīcas medicīnas iekārtu apsekošanu, uzraudzību; novērst radušos medicīnas iekārtu darbības...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 4 dienām

Virsmāsa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

VIRSMĀSA 41. Diferenciālās diagnostikas nodaļā Galvenie amata pienākumi: organizēt struktūrvienības darba procesu; pārraudzīt un pilnveidot savā pakļautībā esošā personāla izglītību un kvalifikāciju; pārraudzīt un kontrolēt LR likumdošanas, kā arī Sl...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 4 dienām

Virsmāsa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

ATTĪSTĪBAS PROCESU VADĪTĀJS Aprūpē (nepilna slodze) Galvenie amata pienākumi: ieviest jaunas aprūpes metodes, vadlīnijas un darba organizācijas principus; veikt izglītojošo darbu aprūpes un aprūpes atbalsta personālam aprūpes procesa kvalitātes nodro...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 4 dienām

Virsmāsa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

VIRSMĀSAS VIETNIEKS 39.Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā Galvenie amata pienākumi: pārraudzīt un kontrolēt LR likumdošanas, kā arī slimnīcas vadības izvirzīto prasību izpildi aprūpes un aprūpes atbalsta personālam; efek...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 4 dienām

Māsa/ Vispārējās Aprūpes Māsa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  -  Pilsoņu iela 13, Rīga

MĀSA - TRANSPLANTĀCIJAS KOORDINATORS Nacionālais transplantācijas koordinācijas dienestā Galvenie amata pienākumi: darbs ar orgānu donoriem; komunikācija ar reģionālo slimnīcu koordinatoriem; darbs ar transplantācijas recipientu reģistriem (informāci...

Nodarbinātības Valsts Aģentūra  -  Pirms 5 dienām

123456 » 
1 - 10 , kopā: 59  (6 lapas)